Avís legal i Política de privacitat

AVÍS LEGAL

La FAPA València a través del domini fapa-valencia.org facilita informació. La informació facilitada és la vigent en el moment de la seua publicació.

La FAPA València procura que aquesta informació siga exacta i precisa, i procedeix a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d´evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecta. No obstant això, la FAPA València no pot garantir la inexistència d´errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

La FAPA València podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions de la informació continguda en fapa-valencia.org o en la seua configuració o presentació.

L´accés al domini fapa-valencia.org, així com l´ús de la informació que conté, són de l´exclusiva responsabilitat de l´usuari. La FAPA València no és responsable de cap perjudici que poguera derivar-se d´aqueixos fets, ni tampoc pot garantir que l´accés no es veja interromput o que el contingut o programari al que puga accedir-se estiga lliure d´error o de causar dany.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d´informació té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguen d´aplicació.

En fapa-valencia.org s´inclouen enllaços a pàgines de llocs web de tercers, que es considera poden ser d´interès per als usuaris. La FAPA València no assumeix cap responsabilitat derivada de les connexions o els continguts d´aqueixos enllaços.

El portal fapa-valencia.org, els seus dissenys gràfics i les informacions i codis que conté són de titularitat de la FAPA València, excepte expressa indicació d´una titularitat diferent, i estan protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual.

Els continguts d´aquest domini poden ser descarregats en el terminal de l´usuari sempre que siga per al seu ús privat i sense cap fi comercial, però no poden ser objecte d´explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, excepte autorització específica i expressa.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La visita al domini fapa-valencia.org s´efectua en forma anònima.

Solament per a poder accedir a algun dels serveis de la web que disposen de gestió o tràmit específic els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat.

Aquestes dades s´incorporaran als corresponents fitxers informatitzats de la FAPA València i seran tractats de conformitat amb la regulació establida per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 8/2001, de 13 de juliol, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres disposicions d´aplicació.

Les dades recaptades únicament seran objecte de cessió, si escau, previ consentiment de l´interessat o d´acord amb el previst en la citada Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les persones les dades personals de les quals consten en un fitxer informatitzat de la FAPA València podran exercitar els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en la forma prevista en la Llei, davant l´òrgan responsable del fitxer. En el cas de desconèixer aquest òrgan, la sol·licitud es dirigirà a la FAPA València, carrer Dénia, 6 pta. 1-2, 46006 - València.