RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2021, del director general
de Centres Docents, per la qual s’estableixen les condicions
per a ser alumnat usuari del servei de transport escolar
col·lectiu per al curs 2021-2022.

Descarrega

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2021, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs
2021-2022

Descarrega

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2021, del conseller d’Educació,
Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió
d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no
universitaris públics i privats concertats per al curs escolar
2021-2022.

Descarrega

Comments are closed.