Les polítiques educatives, dins de l’atenció a tot l’alumnat, ha de posar el seu focus en l’alumnat que, per la seua pròpia naturalesa, té altes capacitats o talents específics. Hi ha hagut un creixement degut a l’atenció més personalitzada que s’està realitzant en els centres i en la família.

En aquest curs tractarem tres blocs essencials, sensibilització, detecció i identificació, i intervenció educativa i familiar.