Assemblea General Ordinària i Extraordinàries 1 de desembre