La convivència i les relacions humanes impliquen conflictes i pertorben els nostres ambients segurs i càlids. Un d’aquests conflictes, que desperta gran alarma social, és la violència o assetjament escolar, el que s’ha anomenat bullying, i sobretot ara el Ciberbullying, assetjament a través  de les xarxes.  que es genera entre xiquetes/xiquets/adolescents en els col·legis i instituts.

La violència està evolucionant en formes i en continguts, afectant l’autoestima, provocant situacions de depressió, por, tristesa, vergonya, aïllament, pèrdua del sentit de pertinença, exclusió i baixa productivitat acadèmica.

S’està realitzant una labor coordinada més activa que implica a les  administracions públiques, les famílies i les/els docents, és per això que s’està desenvolupant una gran tasca de prevenció i de resolució de conflictes.