Atenció! Ajudes per a l’alumnat de educació infantil de 0 a 3 anys escolaritzat en centres específics i municipals.