Atenció! Ajudes transport, menjador escolar i escoletes infantils (0-3 anys) 2020-2021

Adjuntem Resolucions publicades al DOGV, referents a les ajudes de transport i menjador, així com condicions per utilitzar transport i ajudes d’escoletes infantils.

? Recordeu que ? Fins al 29 de juliol podeu sol·licitar les beques de menjador per al pròxim curs.

? Des de ‘Web Família’ podeu descarregar l’esborrany de sol·licitud d’ajuda per a presentar-lo al centre educatiu on el vostre fill o filla estarà matriculat el curs 2020-2021.

? L’alumnat que no va sol·licitar la beca l’any passat haurà de presentar tant la sol·licitud com la documentació requerida al centre on estarà matriculat.

 Tota la informació: http://www.ceice.gva.es/…/centros-docent…/comedor/transporte

 AJUDES MENJADOR:
 • Destinades a alumant de  E.I, (se inclou alumnes que participen al programa incorporació 2-3 anys), E. Primària, ESO i E. Especial, escola-hogar.
 • En regim de concurrència competitiva.
 • Model únic imprès menjador i transport.
 • Es pot tramitar a partir del 4 de juliol. Els que demanaren el curs passat sols han d’entrar en la Web Família i  descarregar el esborrany.
 • Si son nous demanant ajuda cal presentar Annex I i documentació acreditativa.

Descarrega resolució

AJUDES TRANSPORT:

 • Destinades a E.I 2n cicle, E. Primària, ESO, i E. Especial.
 • En regim de concurrència competitiva.
 • Model únic imprès menjador i transport.
 • Es pot tramitar a partir del 4 de juliol. Els que demanaren el curs passat sols han d’entrar en la Web Família i  descarregar l’esborrany.
 • Beneficiaris directes import màxim, la resta baremació.

Descarrega resolució

Per  considerar-te beneficiari directe cal:

 • Estar escolaritzar obligatòriament en un centre d’un municipi diferent a la seua residència.
 • Educació Especial.
 • Acolliment familiar o residencial.
 • Fill o filla de víctima de violència.
 • Víctimes de terrorisme
 • Alumnat destinatari renda valenciana d’inclusió.

AJUDES ESCOLETES INFANTILS 1er cicle (0-3 anys)

Termini de presentación fins el 23 de juliol (15 dies hàbils).

Descarrega resolució

Comments are closed.