Noves/nous professores/professors i companyes/companys, un horari més extens, noves assignatures, un edifici diferent, majors exigències educatives,… són alguns dels canvis que  experimentaran les i els estudiants en el canvi de primària a secundària. Tot això en un moment clau del desenvolupament psíquic i físic de l’estudiant, l’adolescència. Durant aquesta etapa, més que en cap altra, és fonamental el suport i col·laboració de les famílies per a contribuir a l’èxit escolar de les/dels seues/seus filles/fills.

Acompanyament de l’estudiant. Estratègies a seguir per mares/pares davant aquesta transició