Coeducar és acostar-se a l’educació amb una mirada sensible a la diversitat humana. És educar a les xiquetes, xiquets i adolescents sent conscients de les desigualtats que viuen i actuar amb l’objectiu d’eliminar estereotips o idees preconcebudes sobre com han de ser en funció del seu sexe.

En el seu dia a dia les xiquetes i xiquets reben missatges diferenciats i desiguals, la qual cosa fa que es perpetuen les discriminacions de gènere.

Per a practicar la coeducació a casa necessitem motivació i constància i portar les ulleres violetes sempre per a veure la vida a través d’elles.

Una escola coeducativa es aquella en la qual es corregeix i s’elimina tot tipus de desigualtats o mecanismes discriminatoris per raó de sexe, i en la qual els i les alumnes puguen desenvolupar lliurement la seua personalitat en un clima d’igualtat real i sense cap tipus de condicionants o limitacions imposades en funció del seu sexe.