La comunicació és, segons la tercera accepció de la RAE, la transmissió de senyals mitjançant un codi comú a l’emissor i al receptor.

L’adolescència és l’època dels grans canvis i sembla ser que, alhora que succeeixen els canvis a nivell emocional, físic i social, ocorren altres punts quant al codi de interactuació entre els pares i mares i els seus fills i filles i viceversa.

Al llarg d’aquesta etapa, en moltes llars, es percep un distanciament entre dels membres de la família, sent cada vegada més freqüents els conflictes, desacords i disputes. És per aquest motiu pel qual Fampa València vol oferir a les seues famílies un curs en el qual se’ls dote de recursos per a millorar la comunicació i així poder comprendre i atendre millor els i les adolescents.