Assetjament Escolar

La convivència i les relacions humanes impliquen conflictes i pertorben els nostres ambients segurs i càlids. Un d’aquests conflictes, que desperta gran alarma social, és la violència o assetjament escolar, el que s’ha anomenat “bullying”, que es genera entre xiquetes/xiquets/adolescents en els col·legis i instituts.

S’està realitzant una labor coordinada més activa que implique a les administracions públiques, les famílies i les/els docents, és per això que s’esta desenvolupant una gran tasca de prevenció i de resolució de conflictes.

Objectius:

  • Facilitar l’acostament de mares/pares a la problemàtica de la violència en l’àmbit escolar.
  • Situar l’anàlisi d’aquesta problemàtica en el context de la intel·ligència emocional i les eines per a la seua solució com a eines de desenvolupament personal i maneig adequat de les competències de sociabilitat i resolució de conflictes.
  • Oferir eines teòric-pràctiques per a una adequada prevenció, identificació i abordatge de les situacions de violència en les que les/els seues/seus filles/fills puguen estar immerses/os, com a víctimes, o com a agressores/ors, o com a observadores/ors.

Continguts:

  • Intel·ligència emocional.
  • Habilitats socials.
  • Violència escolar: dimensions i manifestacions, indicadors i eines per a la seua prevenció.
  • Experiències de prevenció i intervenció en el marc escolar. Recursos i serveis públics existents en la Comunitat Valenciana.