Canvis de Primària a Secundària

Noves/nous professores/professors i companyes/companys, un horari més extens, noves assignatures, un edifici diferent, majors exigències educatives,… són alguns dels canvis que van a experimentar les/els estudiants en el canvi de primària a secundària. Tot això en un moment clau del desenvolupament psíquic i físic de l’estudiant, l’adolescència. Durant aquesta etapa, més que en cap altra, és fonamental el suport i col·laboració de les famílies per a contribuir a l’èxit escolar de les/dels seues/seus filles/fills.

Objectius:

 • Conèixer aquestes dificultats que les/els seus filles/fills es van a trobar tant en l’àmbit educatiu com en el personal per l’entrada en l’adolescència.
 • Pautes a seguir per a millorar la comunicació amb les/els joves.
 • Com poden ajudar a les/als filles/fills a cercar la motivació necessària en els estudis per a prevenir el fracàs escolar.

Continguts:

 • Quins són els canvis amb els quals es trobaran les/els nostres filles/fills en passar de primària a secundària, al voltant dels 12 anys. Canvis tant pel que fa a l’organització com al funcionament.
 • Principals diferències:
 • Debilitació dels vincles entre els centres i les famílies.
 • Canvis en les relacions socials.
 • Canvi del clima institucional.
 • Canvi de la metodologia.
 • Canvi en les relacions amb el professorat.
 • Conseqüències potencials negatives: Baixa l’autoconcepte, baixen les notes. Aïllament social.
 • El paper de les famílies: Acompanyament de l’estudiant. Estratègies a seguir per mares/pares davant aquesta transició.
 • Característiques pròpies del període evolutiu de l’adolescència.
 • Què fer davant aquesta situació.