Consums abusius (alcohol, tabac, drogues i ludopaties)

L’adolescència és en si una etapa d’especial vulnerabilitat. La cerca d’ú mateix, la necessitat d’experimentar coses noves, el sentiment de invulnerabilitat (“no res mal em pot passar”), la necessitat de sentir-se integrat en el grup i la recerca immediata de resultats són trets que caracteritzen a les/als adolescents, i al seu torn poden ser factors que poden portar-los a tenir un consum o a provar determinades substàncies. En qualsevol etapa és o pot ser problemàtic un sol consum d’una substància (depenent com) però en aquesta, en la qual el cervell està en ple procés de maduració, resulta més perillós.

És desitjable la prevenció de les disfuncions abans que el posterior tractament que es duu a terme una vegada aparegut el trastorn, ja que la prevenció sempre és més rendible social i econòmicament.

  • Col·legis, pares i l’entorn en general juguen un paper imprescindible.
  • Necessitem un bon coneixement sobre les/els nostres filles/fills (horaris, inquietuds, gustos, etc.)
  • Cal reduir els factors de risc i potenciar els factors protectors.
  • Sobretot, es pretén informar, sensibilitzar i promoure pautes saludables per a prevenir els consums abusius en les/els nostre filles/fills.
  • Es parlarà de les principals substàncies, com són el tabac, l’alcohol o el cànnabis, i coneixerem els seus efectes i riscos.
  • Tipus i formes de consum i criteris de dependència .
  • S’analitzarà els mites per a poder enfronta-nos als dubtes dels joves i no tan joves.