Som diferents, som iguals. Respecte i reconeixement de la igualtat de gènere, prevenció de la discriminació de gènere

Per a desenvolupar una convivència de qualitat, el principi bàsic és la igualtat entre l’alumnat. Les desigualtats que es produeixen en la societat no deuen ser transmeses per l’educació.

Una escola coeducativa es aquella en la qual es corregeix i s’elimina tot tipus de desigualtats o mecanismes discriminatoris per raó de sexe, i en la qual les/els alumnes puguen desenvolupar lliurement la seua personalitat en un clima d’igualtat real i sense cap tipus de condicionants o limitacions imposades en funció del seu sexe.

Objectius:

  • Sensibilitzar sobre la importància de la coeducació, per a aconseguir uns models de relació no sexista.
  • Observar, criticar i eliminar els comportaments i pautes masclistes estereotipats en tots els sectors de la comunitat educativa.
  • Educar a xiquetes/xiquets en la tolerància, la corresponsabilitat i la solidaritat.

Continguts:

  • Què es la coeducació?
  • Sexe i gènere.
  • Igualtat.
  • Prevenció de la discriminació de gènere.