Educació Inclusiva

La diversitat de totes les persones que componen la comunitat educativa  es considera un fet valuós que contribueix a enriquir a tot el grup i afavorir la interdependència i la cohesió social.

L’atenció educativa va dirigida a la millora de l’aprenentatge de tot l’alumnat pel que ha d’estar adaptada a les característiques individuals.

L’equitat, qualitat i inclusió entesa com a innovació i millora didàctica, són les claus per a aconseguir una educació inclusiva.

En la xarrada s’exposaran intervencions en el context educatiu més recomanable per a la seua escolarització, sense aprofundir, en xiquetes/xiquets amb dèficit visual i/o ceguesa, auditiva i/o sordesa, discapacitat intel·lectual, altes capacitats, trastorns del llenguatge, etc.

Objectius:

  • Informar sobre les principals estratègies d’avaluació i intervenció en les dificultats i els trastorns de desenvolupament
  • Reflexió sobre els contextos educatius més recomanables per a la seua escolarització.
  • Oferir recursos psico educatius i didàctics útils per a mares/pares.

 

 

Continguts:

  • Fonaments i principis de l’educació inclusiva.
  • Característiques de l’educació inclusiva.
  • Realitat actual.
  • Exemples de modalitat de l’educació inclusiva portats amb èxit en el nostre entorn.