Habilitats socials i de Comunicació.

Nosaltres, com a mares/pares, el que pretenem és ensenyar a les/als nostres filles/fills a ser el més hàbils possibles en tots els àmbits, també socialment, per això volem abordar en aquest curs les estratègies que hem de conèixer per a ensenyar a les/als nostres filles/fills.

Utilitzant l’eina fonamental de relació i adaptació a l’entorn que tenim els éssers humans: la comunicació, de la forma més adient, respectant-se a ú mateix i respectant a les altres persones.

Objectius:

  • Fomentar en les/els nostres filles/fills les habilitats socials de comunicació, assertivitat i autoestima com a eines a utilitzar front a la pressió de grup.

Continguts:

  • Educar amb sentit comú.
  • Les habilitats socials de comunicació.
  • Asertivitat
  • Prevenir establint normes escrites.
  • Cuidar-se i valorar-se.