Prevenció e identificació de situacions de violència de gènere

Les situacions de violència a l’entorn familiar i, més concretament, de violència contra les dones, esdevenen un factor de risc de fracàs escolar i dificulten enormement les relacions de les/els alumnes afectades/afectats amb la resta.

D’altra banda, en els darrers anys, s’ha observat, un notable increment de les situacions de violència contra les dones joves als centres escolars, al mateix temps que s’ha avançat l’edat en que xiquetes i adolescents comencen a patir-les.

És important, per tant, iniciar accions de prevenció als centres escolars, mitjançant la formació integral de tots els sectors de la comunitat educativa. D’aquesta manera podem donar a l’alumnat de les eines necessàries per reconèixer aquest tipus d’actituds i per buscar ajuda quan calga.

Objectius:

  • Informar, animar, enfortir i orientar a les famílies sobre la prevenció de la violència contra les dones i les xiquetes d’una manera reflexiva i el més senzilla possible.
  • Revisar si a casa existeix una coherència real entre discurs i comportament.

Continguts:

  • Què és la violència de gènere.
  • Tipus de violència.
  • Conseqüències.
  • Estereotips.
  • Recursos