Millora de l’atenció i Concentració

Intentem oferir a mares/pares recursos per a millorar l’atenció i concentració de les/dels filles/fills en el context familiar i acadèmic.

En l’actualitat, en el context acadèmic existeixen moltes/molts alumnes que tenen dificultats a l’hora  de mantenir l’atenció i la concentració , la qual cosa influeix de manera negativa en el seu nivell i adaptació curricular.

Cal tenir en compte que la concentració  depèn en gran part del grau i del tipus de motivació que tinga la/el nostra/e filla/fill. També són aspectes importants: utilitzar un espai físic adient, preparar amb antelació el que es vaja a necessitar, evitar distraccions, etc.

Es parlara dels recursos que podem utilitzar mares/pares per a ajudar a les/als nostres filles/fills a millorar i desenvolupar la seua capacitat d’atenció.

Objectius:

  • Oferir recursos útils per a fomentar l’atenció i concentració de filles/fills.
  • Fomentar pautes educatives parentals que ajuden a mantenir la concentració i l’atenció en les tasques escolars.
  • Ensenyar i demostrar la relació entre pensament, emocions i conductes.
  • Analitzar mitjançant casos reals solucions davant conflictes familiars provocats per la falta d’atenció i concentració de filles/fills.

Continguts:

  • Bases de l’aprenentatge.
  • Dificultats de la falta d’atenció.
  • Pautes per a treballar l’atenció.
  • Estratègies per a millorar el seu nivell d’atenció.