Motivació i Tècniques d’estudi

La nostra proposta naix de la necessitat de sensibilitzar a mares i pares sobre el seu important paper respecte a la situació escolar de les/dels seues/seus filles/fills, amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’estudi a casa, i així incrementar el rendiment acadèmic i prevenir el problema creixent que representa el fracàs escolar.

 

Objectius:

Els objectius principals a desenvolupar són:

  • Ensenyar i conscienciar sobre la utilitat de les tècniques d’estudi.
  • Millorar la comunicació familiar per a possibilitar el diàleg i crear un espai de confiança amb llibertat per a compartir les preocupacions generades pel procés educatiu.
  • Oferir estratègies a les/als xiquetes/xiquets que assisteixin a la sessió amb les/els seues/seus mares/pares, d’organització i planificació.
  • Enfortiment del sentiment de competència de mares/pares com a agents d’ajuda en els estudis de les/dels seues/seus filles/fills.

 

Continguts:

  • Continguts bàsics dels processos cognitius que afavoreixen/dificulten el rendiment escolar: idees irracionals, expectatives,…
  • Hàbits d’estudi
  • Tècniques d’estudi.
  • El paper com a mares/pares.