Promoció d’una educació afectiu-social en l’ambit familiar

En el nostre país existeixen diferents models pedagògics, fruit de la riquesa de les aportacions de nous corrents teòrics de les ciències de l’educació; molts d’ells coexisteixen com a propostes educatives reconegudes com a ensenyaments reglats i molts altres es mouen en els límits de l’oficialitat encara que amb propostes atractives i útils per al professorat que intenta enriquir el seu treball professional mitjançant la incorporació de metodologies innovadores dins de l’ensenyament públic.

Des de FAMPA-València considerem d’especial interès que les famílies puguen conèixer les propostes

L’objectiu final de l’educació afectiu-sexual ès propiciar que les/els alumnes es capaciten perquè al llarg de la seua vida arriben a desenvolupar una vivència de la sexualitat saludable i gratificant. Per a això, han d’assumir-se positivament com a essers sexuats, comprendre adequadament el fet sexual humà, iniciar una ètica per a les relacions interpersonals i adquirir habilitats per a la construcció d’unes relacions saludables, satisfactòries, responsables i no discriminatòries per raons de gènere o orientació sexual. En definitiva, l’educació afectiu-sexual ha de promoure una resolució satisfactòria de les nostres necessitats d’intimitat i vinculació.

Objectius:

  • Conèixer les diferents etapes i com abordar la sexualitat des de cadascuna d’elles.
  • Veure les habilitats de comunicació sobre com i quan abordar les seues preguntes.
  • Informar i assessorar sobre diferents conceptes com a identitat i orientació

Continguts:

  • Les diferents etapes del desenvolupament humà.
  • Conceptes: identitat, orientació.