Estils educatius: noves metodologies

En el nostre país existeixen diferents models pedagògics, fruit de la riquesa de les aportacions de nous corrents teòrics de les ciències de l’educació; molts d’ells coexisteixen com a propostes educatives reconegudes com a ensenyaments reglats i molts altres es mouen en els límits de l’oficialitat encara que amb propostes atractives i útils per al professorat que intenta enriquir el seu treball professional mitjançant la incorporació de metodologies innovadores dins de l’ensenyament públic.

Des de FAPA-València considerem d’especial interès que les famílies puguen conèixer les propostes pedagògiques, didàctiques i metodològiques d’aquestes modalitats d’ensenyament /aprenentatge que poden enriquir el desenvolupament soci educatiu de les/dels nostres filles/fills, dins i fora de l’aula.

Objectius:

  • Conèixer les propostes teòriques, didàctiques i pedagògiques de diferents models d’ensenyament/ aprenentatge : Montessori, Waldorf, Comunitats d’Aprenentatge,…
  • Identificar les aportacions que es podrien incorporar a l’escola pública i enriquirien el desenvolupament educatiu de l’alumnat.
  • Analitzar i reflexionar sobre la importància de les aportacions de les escoles de renovació pedagògica a l’ensenyament reglat actual.

Continguts:

  • Escoles de renovació pedagògica i models d’ensenyament/aprenentatge: Montessori, Waldorf, Comunitats d’Aprenentatge, etc.
  • Incorporació de propostes didàctiques i pedagògiques renovadores en l’ensenyament reglat/escola pública: experiències en la Comunitat Valenciana.
  • Impacte soci educatiu de les propostes de renovació pedagògica en l’alumnat