Utlilizació de noves tecnologies. Potencialitats i riscos de les TIC, xarxes socials. Sexting

Amb aquesta xarrada volem dissipar els dubtes i desconeixements de moltes/molts mares/pares davant el mon virtual on es mouen les/els nostres filles/fills: les tecnologies de la informació i la comunicació i les xarxes socials.

Objectius:

  • Analitzar els beneficis i inconvenients de la tecnologia en general.
  • Diferenciar entre ús, abús i dependència.
  • Oferir pautes per a detectar els problemes, per a entrar en més profunditat en els avantatges i desavantatges de l’ús de telefonia mòbil, videojocs, Internet,…
  • Informar sobre les “app‘s” i les xarxes socials virtuals, les seues potencialitats i riscos.

Continguts:

  • Definició de “noves tecnologies”.
  • Generació Z.
  • Beneficis i inconvenients de les noves tecnologies (telefonia mòbil, videojocs, Internet).
  • Xarxes socials.