Som una federació d’associacions que rebem una subvenció de diners públics per a formació de les nostres AMPA i funcionameper tant el nostres compte estan sotmesos. Per tant tal i com marquen els nostres estatuts donem compte al Consell de Govern i l’Assemblea General dels balanç econòmics pertinents.