La diversitat sexual, familiar i d’identitat de gènere constitueix una excel·lent oportunitat educativa per a construir una altra escola possible en la qual totes les persones troben reconeixement i respecte. La diferència ens permet aprendre del diferent.

Cal evitar referir-se als altres, les seues actituds o emocions amb paraules com a “normal” o “natural”: normal i natural és la diversitat humana.

El respecte per la diversitat afectiva, sexual i de gènere és un element de valor i de riquesa social en la promoció i la vivència de la qual està implicada tota la ciutadania.

Quan parlem de diversitat afectiva, sexual i de gènere ens referim a les diferents maneres d’expressar l’afectivitat, el desig, les pràctiques eròtiques o amoroses, així com l’expressió o identitat de gènere que tenim tots els éssers humans. És a dir, a totes les possibilitats d’assumir i viure l’afectivitat, la sexualitat i el gènere.

Segons l’agència europea dels drets fonamentals, 7 de cada 10 persones LGTBI a Europa oculten la seua orientació sexual o la seua identitat de gènere durant la seua etapa escolar.