És part de la relació diària de les persones adultes amb els seus fills i filles abordar la dimensió sexual de les persones de manera positiva i saludable, tenint en compte els aspectes físics, psicològics i socials de la sexualitat, treballant l’autoestima així com aprendre a valorar la diversitat, aqueixa riquesa en la varietat de cossos, de maneres de ser i maneres d’entendre la sexualitat i les relacions.

I per a això, han de rebre una educació afectiu sexual sense tabús, no sexista, no realitzar diferències entre el plaer dels xiquets del de les xiquetes

Construcció d’unes relacions saludables, satisfactòries, responsables i no discriminatòries per raons de gènere o orientació sexual. En definitiva, l’educació afectiu-sexual ha de promoure una resolució satisfactòria de les nostres necessitats d’intimitat i vinculació.