Tots i totes som diversos, no hi ha cap igual a un altre i aquesta és la nostra riquesa i potencial.

La UNESCO defineix la inclusió com el procés d’identificar i respondre a la diversitat de les necessitats de tots els estudiants a través de la major participació en l’aprenentatge, les cultures i les comunitats i reduint l’exclusió en l’educació.

L’equitat, qualitat i inclusió entesa com a innovació i millora didàctica, són les claus per a aconseguir una educació inclusiva.