8 abril, 2022

FAMPA-València presenta un recurso administrativo contra la orden que regula la jornada continua

La federació de mares i pares ha interposat un recurs de reposició contra la resolució del 28 de febrer de 2022 i la seua correcció de […] [...]
1 abril, 2022

¡Infórmate para decidir!

[...]