Les AMPAs de la ciutat de València critiquen la manca de participació de la Conselleria i l’Ajuntament en les polítiques educatives

L’agrupació comarcal de FAMPA de València ciutat, celebraren el passat divendres 17 de novembre de 2017, la seua assemblea extraordinària on es va destacar una important crítica al sistema de participació que està portant la Conselleria d’Educació.

L’assemblea va considerar que no s’està apostant per una vertadera participació de les famílies. Convocant-les quan, en la majoria de les ocasions, ja s’han pres les decisions, per tal de cobrir l’expedient d’una “suposada participació”.

Aquest acte, enmarcat dins del procés de celebració d’Assamblees Comarcals que preparen per a l’ Assemblea General del proper més de febrer, va triar les i els sues 14 representats al Consell de Govern de FAMPA de la província de València per als pròxims 2 anys, i que seran ratificats al mes de gener de 2018. Entre ells, al seu nou president de comarca, Rubén Pacheco, del CEIP Ciudad de Bolonia, en substitució de la que fins ara havia estat la presidenta, Cristina Àlvarez del CEIP Vicente Gaos.

L’Assemblea va estar acompanyada per membres de l’actual executiva i el president de la Federació, Màrius Fullana. A més de la tria dels seus representants, la comarca va fer una anàlisi respecte a la situació actual en la que es troba l’escola pública, infraestructures, menjadors escolars, la llei valenciana de l’educació,… així com les darreres reglamentacions de l’actual equip de govern, respecte al Plurilingüisme i la Jornada Escolar.

Les convocatòries, tant al Consell Escolar de la Comunitat Valenciana (CECV),  com a la Mesa de mares i pares o al Consell Escolar Municipal, no arriben amb temps suficient com per poder treballar els temes i arreplegar les opinions i debats de les AMPA. No és una participació real, les AMPA som molt més que l’organització d’activitats als centres educatius. Volem una escola pública i democràtica, ser part de la construcció de lleis, i normatives des del començament dels seus processos d’elaboració, no com ocorre avui dia, que som consultats de manera simbòlica, sobre textos i treballs ja tancats. Volem que els Consells Escolars i les seues comissions funcionen com a comunitat educativa i que siguen decisius, no deixant aquestes en la “bona voluntat” dels equips directius.

En altre ordre de temes, també es van destacar aspectes fonamentals en l’educació com la igualtat, la mediació, els menjadors escolars, la figura dels i les educadores a les escoles,…

En definitiva, les AMPA dels col·legis públics de la ciutat de València reforcen el seu treball per una escola pública i democràtica, des d’un crítica constructiva i clara per una participació real de tota la comunitat educativa.

Comments are closed.