FAMPA-València considera que los centros educativos tienen que continuar abiertos mientras Sanidad no indiquen lo contrario.

La federació, representada mitjançant la Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya, demana en reunió del Fòrum educatiu de la Conselleria, extremar totes les mesures dels protocols sanitaris i la seua atenció permanent per assegurar que aquests no es relaxen en cap moment de la jornada escolar.

A la vista de les dades de Covid-19 als centres educatius fetes públiques setmanalment per Conselleria d’Educació i com a conseqüència també de les conclusions d’ahir al Fòrum Educatiu, la Confederació Gonzalo Anaya considera que les aules continuen sent l’àmbit més segur i que, per tant, han de continuar obertes perquè la gran majoria dels contagis es produeixen fora dels centres educatius.

Des de la federació es considera que el més que desitjable és que la resta dels àmbits on es produeixen els contagis, especialment el social i laboral, apliquen les restriccions i els protocols amb la mateixa eficàcia, responsabilitat i eficiència com estan fent els centres educatius, gràcies al professorat, l’alumnat i les famílies.

“Encara que les xifres dels centres escolars continuen demostrant que, a l’àmbit educatiu, la incidència és molt inferior, s’han d’extremar totes les mesures sanitàries i protocols tant en els centres educatius com en els altres àmbits i complir amb les restriccions en l’àmbit social i familiar per frenar la corba”, va explicar al Fòrum, Rubén Pacheco, com a representant de la Confederació Gonzalo Anaya.

Tenint en compte que tots els centres han de tindre accés ràpid a totes les mesures de seguretat i equips de protecció necessaris, la federació celebra la compra de mascaretes FFP2 per a tot el personal docent tot però alerta que si es converteix en obligatòria el seu ús als centres, cal tenir en compte que el preu en estos moments no està a l’abast de totes les famílies.

La preocupació de  la Confederació Gonzalo Anaya sempre ha estat que s’agilitzen al màxim les PCR quan siga necessari per a evitar que l’alumnat torne a classe sense haver tingut els resultats del test. L’anunci del contracte específic per a fer PCR a educació per a que s’agilitzen al màxim les PCR és, sens dubte, una bona notícia.

Procés extraordinari per a agilitzar les substitucions als centres

La gran preocupació de les AMPA en estos moments i així ho va trastlladar al Fòrum la Confederació Gonzalo Anaya, és que les substitucions de professorat de baixa tinguen l’agilitat i capacitat de resposta necessària perquè els grups no queden desatesos i els centres no caiguen en una situació de plantilla insuficient que faça impossible el seu funcionament. Sempre hem demanat un procés extraordinari per a agilitzar les substitucions als centres que la Conselleria ja està arbitrant.

“És imprescindible que s’articulen més i millors mecanismes excepcionals, de resposta ràpida i urgent, per aquells casos de centres als quals una part significativa del claustre causa baixa. És inacceptable que, a més de l’esgotament i sobreesforç que la pandèmia suposa, es permeta que els centres caiguen en una situació de crisi i tensió que afecta greument a alumnes, famílies i professorat”, subratlla Pacheco.

Gratitud a la Sanitat Pública

La Confederació Gonzalo Anaya va assenyalar la gratitud i confiança en el criteri dels professionals de la Sanitat Pública a l’hora de establir els protocols de resposta i actuació front a la COVID-19. En este sentit demanem que, els canvis que es produeixen a eixos protocols sanitaris i que afecten a l’àmbit educatiu, que puguen suposar modificacions als procediments i respostes front a casos o possibles casos que afecten als alumnes i als centres, siguen correctament informats i divulgats per evitar interpretacions incorrectes o desinformació.

“Hem d’aprendre de l’aplicació i funcionament del protocol a les escoles i de com les nostres filles i fills estan encarant amb responsabilitat i de manera exemplar totes les mesures a les aules i d’autoprotecció i, igualment, continuar traslladant aquests protocols més enllà de la porta del centre educatiu”, va concloure Rubén Pacheco.

Comments are closed.