FAMPA-València crida a la participació dels pares i mares en les eleccions a Consells Escolars

La federació d’AMPA demana a la Conselleria un impuls per a  fomentar la participació ja que la representació dels pares i mares als Consells Escolars és fonamental per a un bon funcionament dels centres.

Demà dijous, 23 de novembre, es convoquen Eleccions a Consells Escolars de centre. FAMPA-València vol insistir en la importància de la participació de les famílies en el Consell Escolar, l’òrgan col·legiat de govern de participació de tots els sectors de la comunitat educativa.  Pel Consell Escolar passen totes les decisions importants del centre, documents tan importants com la Programació General Anual (PGA), el Projecte Educatiu de Centre, el Pla de Convivència, etc., que han de ser aprovats pel Consell Escolar, “la qual cosa implica una gran responsabilitat per a tots aquells que siguen designats com a representants dels pares i les mares en el Consell”, destaca Fullana.

FAMPA-València fa una crida a la participació de tots i totes, com a electors i com a candidats ja que les AMPA tenen, en tot aquest procés, un paper fonamental, animant a la participació en les eleccions i informant a les famílies. Això ens dóna més força a l’hora d’intervenir perquè ens sentim “recolzades” per més gent.

Impuls de la Conselleria d’Educació

FAMPA-València recrimina a la Conselleria la falta de publicitat i impuls a la participació en este procés. “Trobem a faltar campanyes de publicitat a les xarxes socials, webs, etc. No és prou enviar una quantitat mínima de cartells i tríptics, això no és prou per impulsar la participació”, subratlla Fullana, “menys encara quan està vigent la LOMQE, una llei que limita la participació dels pares i mares als Consells Escolars”. Ja vam reclamar que Conselleria i el professorat es prenguera el mateix interès que està tenint per publicitar les votacions als canvis de jornada escolar, però malauradament no s’ha fet.

Per últim FAMPA-València recorda que és important que a les candidatures de les AMPA hi figure ben clar que estan federades en FAMPA-VALÈNCIA perquè això ens dóna més membres i força en els òrgans de representació i participació. Cal fer-ho constar en les actes de les votacions.

“La major participació ens donarà més força per continuar en les reivindicacions d’una composició paritària en el Consell Escolar, d’un poder de decisió major en tots els aspectes de la vida dels centres del CE molt limitat per la LOMQE i moltes més raons per acabar amb aquesta llei tant injusta i amb les retallades”, explica Fullana.

La federació demana a més respostes a totes les peticions que es realitzen des del col·lectiu majoritari d’AMPA de l’escola pública, qui considera que hi ha una pasivitat des de fa un temps que cal subsanar.

 

 

Comments are closed.