FAMPA-València demana més crèdit de subvenció per a les AMPA

La resolució de concessió deixa fora per puntuació a AMPA que l’any passat van obtindré la mateixa ajuda

FAMPA-València reclama l’augment de la línia pressupostària d’ajuda a les AMPA per a evitar que siguen desestimades les sol·licituds presentades que no han sigut admeses simplemente perquè no han aconseguit la puntuació necessària per a figurar entre les 230 primeres de la llista de beneficiàries. De 331 AMPA presentades, 87 s’han quedat fora per esta raó.

“Són moltes més les AMPA que cada any fan l’esforç de presentar la subvenció i per tant demanem que s’incremente l’import global de la partida pressupostària destinada a sufragar les activitats de les AMPA”, explica Rubén Pacheco, president de FAMPA-València.

La federació destaca que des de l’àrea de formació es treballa perquè les AMPA elaboren els seus projectes, els presenten perquè siguen subvencionats i que cada vegada són moltes més les que ho fan, la qual cosa reclama que s’incremente la línia de subvenció per part de la Conselleria d’Educació.

“Cal motivar l’associacionisme, la resolució de concessió deixa fora per puntuació a AMPA que l’any passat van obtindré la mateixa ajuda per això creiem que la Conselleria ha de tindre en compte el que reclamem”, conclou Pacheco.

Comments are closed.