Nota de premsa sobre la Jornada Continua de la Confederació Gonzalo Anaya