Els estatuts són el reglament que regeix el funcionament de FAMPA-València, el document que dóna sentit a la nostra organització i funcionament, i que a més, senta les bases per a la defensa d'un ensenyament gratuït, laic, democràtic i integrador.