FAMPA-València considera que la nova norma de Plurilingüisme de nou no ha comptat amb la participació efectiva de les AMPA

FAMPA-València ja va alertar a l’administració valenciana que la implantació del programa plurilingüe mitjançant el Decret, el Decret-Llei ha estat un error i no ha comptat amb la participació efectiva del teixit social, per la qual cosa naix sense consens. Tot i que representa un pas endavant s’ha quedat curt al nostre entendre.

La federació ha lamentat que les aportacions del col·lectiu d’AMPA de l’escola pública a través de la consulta a sociolingüistes i del coneixement d’allò que s’havia fet en altres llocs del món, no s’hagen tingut en compte i que el resultat siga una norma coixa quant a participació i consens social. Les nostres AMPA vam estudiar els arguments, els van entendre i, després d’una consulta a totes elles, la gran majoria va apostar per aquest posicionament que significava el millor per les nostres xiquetes i xiquets.

En este sentit les AMPA han reclamat i continuen fent-ho un procés de divulgació i informació entre tota la comunitat educativa. Especialment entre mares i pares i famílies. Cal que la Conselleria d’Educació explique clarament, per facilitar les coses, els avantatges de l’ensenyament plurilingüe, del coneixement d’almenys tres llengües, les oficials i una tercera i que millora l’ensenyament en tots els aspectes fins i tot de la resta d’assignatures.

Respecte a la càrrega lingüística a la nova Llei, FAMPA-València considera que l’única manera que un programa plurilingüe siga exitós i que aconseguisca un coneixement suficient de la llengua minoritzada, al nostre cas el valencià, de la llengua predominant i d’una tercera llengua, és aquell que té almenys un 50% de les matèries impartides en la llengua minoritzada com és reconegut a nivell acadèmic i científic en tot el món.

“La llei de plurilingüisme ha de contenir almenys un mínim del 50% d’assignatures impartides en valencià i tendir a incrementar la quantitat i la norma marca com a mínim un 25% pel que creiem que és insuficient, més encara quan aquesta decisió es deixa en mans dels Consells Escolars”,  explica Màrius Fullana, president de FAMPA-València.

Per a FAMPA-València esta és l’única forma que l’alumnat siga competent a nivell lingüístic abans d’iniciar els estudis universitaris. Pares i mares demandem que a la Llei s’acompanyen els recursos materials, tècnics i econòmics per dur endavant el projecte i sobretot encetar un procés seriós de formació del professorat per tal de d’ensenyar bé les llengües, que tot el professorat tinga la capacitació lingüística adient. També demanem que s’acabe amb l’utilització política d’aquesta qüestió perquè volem el millor per les nostres filles i fills i el coneixement de les llegües és fonamental. Així com que s’aborden moltes de les qüestions que estan quedant aparcades en l’àmbit de l’ensenyament per centrar-nos massa en temes com aquest o el dels temps escolars. La nostra aposta per un ensenyament totalment públic i en igualtat també passa perquè tot l’alumnat tinga les mateixes oportunitats i l’estudi de les llengües siga exactament el mateix per a totes.

Comments are closed.