FAMPA-València demana al Síndic de Greuges que Educació cobrisca les places d’educadores

La federació de mares i pares ha enviat una queixa al Síndic de Greuges, Ángel Luna, perquè tinga coneixement del malestar que a FAMPA-València ha arribat davant la preocupació de l’AMPA CEIP les Palmeres de Canet d’en Berenguer, que ve denunciant, des de fa ja temps, les retallades en educació que afecten especialment l’alumnat amb necessitats educatives especials.

Al CEIP les Palmeres porten anys sense incrementar el nombre d’educadors/es malgrat sí ha anat incrementant, curs rere curs, l’alumnat amb necessitats especials que precisen d’educadors/es. Després de reiterades reclamacions en anys anteriors, el resultat en aquest curs 2021/2022,  és la reducció d’hores d’una educadora que estava treballant a jornada completa amb l’alumnat i ara veu reduïda la seua jornada laboral, produint un greu perjudici a l’educació i atenció oferida a tot l’alumnat del centre.

Situació similar és la que viu el centre CEIP Soto Micó de València, que manifesta un dèficit de personal i recursos existents per a poder atendre correctament este alumnat. Al centre hi ha 20 xiquets/es que necessiten l’atenció constant reconeguda d’un/a educador/a, 14 d’estos alumnes en infantil i 6 en primària. Tan sols disposen de dues educadores, una d’elles amb una reducció de jornada que no ha sigut coberta, el que obliga al centre a suplir la labor de les educadores amb la resta de professorat en plantilla, que posa tota la seua voluntat a no desatendre a cap dels seus alumnes.

FAMPA-València acudeix al Síndic de Greuges perquè “ens trobem davant un incompliment reiterat de la Conselleria d’Educació del dret a l’educació en igualtat de condicions en els termes exposats en la llei 26/2018, de 21 de desembre, de drets i garanties en la infància i l’adolescència i també en l’article 43 sobre el Dret a l’Educació”, explica el president de FAMPA-València, Rubén Pacheco.

FAMPA-València posa en coneixement del Síndic de Greuges els fets, perquè, a través dels mitjans dels quals disposa, inste a l’administració educativa a complir amb la legislació vigent i done, com més aviat millor, solució a la falta de recursos de personal format per a l’alumnat d’educació especial en tots aquells centres educatius que manquen dels recursos de personal suficients i adequats a les necessitats de l’alumnat, “que mereix una educació que contribuïsca al ple desenvolupament de la seua personalitat i de les seues capacitats”, conclou Pacheco.

Comments are closed.