FAMPA-València demana al Síndic de Greuges que Educació establisca classes presencials al 100%

La federació de mares i pares ha enviat una queixa al Síndic de Greuges, Ángel Luna, perquè tinga coneixement del malestar que està generant l’organització de les classes, en l’Educació Secundària, Batxillerat i Formació Professional, amb la mínima presencialitat exigida per la Conselleria d’Educació i valore si aquesta semipresencialitat suposa una vulneració del dret a l’educació en igualtat de condicions.

La federació eleva la seua petició al Síndic perquè reclame a la Conselleria que busque la forma d’oferir la màxima presencialitat donades les carències que s’estan detectant, com ara la pèrdua d’hàbits d’estudi i d’una part important d’ensenyament del temari de totes les assignatures, a més del desequilibri educatiu que està generant entre l’alumnat. Han de fer-se tots els esforços per aplicar correccions que permeten una major presencialitat, reorganitzant els espais, fent ús d’alternatius o aplicant altres opcions de distribució de grups i horaris, que augmenten les hores lectives de l’alumnat a les aules, tot sempre respectant els criteris de sanitaris contra la COVID-19.

FAMPA-València demana al Síndic que alerte a l’administració pública que la desigualtat serà notable més encara a segon de batxillerat i segon de l’ESO. Al primer per la preparació de les proves de l’EBAU. Al segon per tractar-se d’un curs crític per al control de l’abandonament escolar. Tot açò sumat a l’evidència de manca de suport tecnològic, el que fa que la bretxa digital continue estant present, i es generen majors greuges comparatius.

“Si els centres educatius obrin, ha de ser en igualtat de condicions per a tot l’alumnat, independentment quin curs estudien, on visquen o a quin centre estiguen matriculats.

El percentatge d’alumnes en semipresencialitat és molt baix, segons ens diu l’administració, al voltant del 3 %. Si no som capaços de donar una resposta concreta a un percentatge tan baix per a assegurar-los condicions d’igualtat, ho hem d’entendre com un fracàs de tota la comunitat educativa. És inacceptable que entre totes no puga’m trobar una solució”, subratlla Rubén Pacheco, president de FAMPA-València.

Comments are closed.