FAMPA-València demana a Educació classes presencials al 100%

FAMPA-València ha tingut coneixement, mitjançant el contacte amb les seues AMPA, del malestar que està generant l’organització de les classes en l’Educació Secundària, Batxillerat i Formació Professional) amb la mínima presencialitat exigida per la Conselleria d’Educació.

La federació eleva la seua petició a la Conselleria perquè reconsidere que les classes siguen al 100% presencials donades les carències que s’estan detectant, com ara la pèrdua d’hàbits d’estudi i d’una part important d’ensenyament del temari de totes les assignatures, a més del desequilibri educatiu que està generant entre l’alumnat.

“La presencialitat és l’única manera de garantir la igualtat d’oportunitats i ens preocupa molt que a les nostres filles i fills no se’ls garantisca el dret a una educació de qualitat”, explica Rubén Pacheco, president de FAMPA-València.

AMPA com ara la de l’IES la Sénia de Paiporta, el Juan de Garay de València, l’IES de Navarrés, d’Enguera, de Tavernes Blanques i l’IES Lluís Vives de València junt a FAMPA-València consideren que la no presencialitat o la semi presencialitat, com a forma d’organització dels IES, està generant greuges comparatius entre instituts donat que no s’ha establit un marc genèric d’organització dels centres si no que cada centre ho ha fet d’una forma distinta.

En este sentit, les famílies estan preocupades perquè saben que la impartició de continguts és distinta ja que no es pot donar mai un temari complet en classes semipresencials i que el nivell d’aprenentatge de l’alumnat és diferent d’un institut a un altre, el que genera un perjudici per a l’alumnat.

FAMPA-València reconeix la inversió realitzada per la Conselleria d’Educació en temps COVID però li preocupa la no presencialitat a les aules destacant que la desigualtat serà notable més encara a segon de batxillerat on, a més, es preparen les proves de l’EBAU. Tot açò sumat a la evidència de manca de suport tecnològic, el que fa que la bretxa digital continue estant present, i que la baixada de ràtio i els desdoblaments s’han produït sobretot a la pública i no a la concertada el que genera greuges comparatius.

AMPA IES La Senia de Paiporta

Una de les AMPA que s’ha posat en contacte amb FAMPA-València per denunciar la situació és la del IES la Sénia de Paiporta. Els pares i mares consideren que estan faltant tant recursos materials com humans al seu centre i és per esta raó per la qual sols s’ha donat cabuda a tenir classes semipresencials.

Consideren de màxima importància i rellevància que els cursos de 4t de l’ESO i 2n de batxiller siguen presencials, ja que és on l’alumnat ha de tindre les majors oportunitats per a afrontar el seu futur acadèmic. “Si els centres educatius obrin, ha de ser en igualtat de condicions per a tot l’alumnat, independentment que curs estudien, on visquen o estiguen matriculats”, subratlla Maria José Cortijo, presidenta de l’AMPA.

Comments are closed.