FAMPA-València dona suport al treball d’investigació de la universitat “Mapa escolar de València”

FAMPA-València ha donat suport a l’estudi realitzat per la Universitat de València com a resultat del conveni signat amb la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de València sobre el mapa escolar de València, en la mateixa línia que el Consell Escolar Municipal. Un estudi que analitza com afecta la distribució de l’alumnat a la ciutat, tant en infantil com en primària, i on els resultats del qual mostren com a conclusió més important la desigualtat d’oportunitat educatives als diferents districtes de la ciutat.

La Federació ha tingut accés a l’informe pertinent de conclusions i ha corroborat el que ha vingut denunciant durant molts anys i és que el procés d’admissió d’alumnat té importants deficiències i irregularitats, entre elles que no garanteix la distribució equilibrada de l’alumnat entre centres públics i privats concertats.

Des de FAMPA-València no creiem que l’actual procés d’escolarització siga perfecte i per això, una de les reivindicacions històriques ha sigut exigir mesures per corregir els desequilibris en l’escolarització. Aquest procés ha provocat conseqüències com la segregació de l’alumnat en determinats centres, generant guetos i massificant uns centres educatius en detriment d’altres. Per això la Federació sempre s’ha posicionat en contra del districte únic perquè promou la segregació escolar i provoca desigualtats educatives, i eixes desigualtats mermen les oportunitats educatives de totes i tots a tindre itineraris educatius d’èxit.

Així mateix la proximitat cal que siga el criteri d’accés a les escoles dels barris, siguen concertades o públiques, perquè permet triar un centre educatiu públic i de qualitat en pro de la sostenibilitat (tràfic, contaminació, possibles accidents, cost de desplaçament, estalvi de temps,…) a més perquè afavoreix la integració en l’entorn dels xiquets i xiquetes.

Per altra banda, FAMPA-València reclama amb participació ser vigilants en el procés per evitar els fraus que es donen en alguns centres per escolaritzar als seus fills i filles, situació que provoca que siguen les escoles qui trien al seu alumnat i no les famílies.

FAMPA-València lamenta que un estudi científic, sòlid i rigorós i que ha de servir com a eina per a solucionar les deficiències en matèria d’escolarització siga utilitzat interessadament per a fer partidisme, alimentat per determinats mitjans de comunicació i interessos mercantilistes, i estiga essent perseguit políticament.

Comments are closed.