FAMPA-València s’adhereix a la declaració d’emergència climàtica