FAMPA-València, STEPV i FECCOO-PV han obert queixa al Síndic de Greuges per la falta de democràcia en les últimes sessions del CEM

  • En cap de les tres sessions realitzades la presidenta ha volgut fer una votació de la posició del CEM sobre el districte únic.
  • Rubén Pacheco: “S’està pervertint el funcionament del Consell Escolar Municipal, el màxim òrgan consultiu i de participació social de l’educació de la ciutat de València. ”

València. 21 de juny 2024. El Síndic de Greuges ha admés a estudi la Queixa presentada per FAMPA-València, STEPV i FECCOO-PV en la qual s’apunten els diferents funcionaments antidemocràtics que s’han tingut en el Consell Escolar Municipal de València en les últimes tres sessions realitzades. Encara que en les tres ocasions les tres entitats han demanat realitzar una votació per conéixer la posició del CEM sobre el districte únic, la Regidora d’Educació de l’Ajuntament de València  s’ha negat a realitzar una votació formal. Incomplint l’article sisé del Decret núm. 11/1989 de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, en el que s’afirma que: ““El Consell Escolar Municipal de València és l’òrgan col·legiat de caràcter consultiu i de participació democràtica en la programació i control de l’ensenyament de nivell no universitari per part de la comunitat local”.

FAMPA València, STEPV i FECCOO-PV van sol·licitar debatre i valorar quin posicionament havia d’adoptar aquest Consell enfront de la recent qüestió del districte únic, en relació amb els nous criteris d’admissió de l’alumnat en els nostres centres educatius per al pròxim curs escolar. De fet, el 29 es va celebrar una sessió extraordinària i forçada per les tres entitats en la que es demanava concretament en l’ordre del dia: “Convocatòria extraordinària i urgent del Consell Escolar Municipal, per tractar en ORDRE del DIA: proposta de mantindre la zonificació escolar i votació del CEM.”

No obstant això, es va negar la realització d’una votació formal i simplement es va permetre exposar les opinions, però sense deixar clar quina seria la posició del Consell en relació a aquest assumpte, la qual, evidentment, si no existeix cap posicionament, davant tal passivitat, l’única cosa que s’aconsegueix és un posicionament a favor de manera indirecta i tàcita, sense haver sotmés aquesta decisió a democràcia ni votació formal el resultat de la qual poguera entendre’s o expressar-se com a posicionament col·legiat.

D’aquesta manera, s’ha vist vulnerat el principi de democràcia i majoria que ha d’entaular tot òrgan consultiu com aquest en el qual totes les decisions han de sotmetre’s a votació (en la qual cadascun dels seus membres justifiquen i argumenten el seu vot) i han d’aprovar-se per majories absolutes. Així queda establert en l’article 15.6 i 17 del Reglament Intern, veient-se vulnerat també l’article 11, apartats b) i c) del mateix text.

Comments are closed.