Instruccions de Conselleria d’Educació sobre extraescolars