La Confederació Gonzalo Anaya, majoritària en representativitat d’AMPA vol PRESENCIALITAT a les aules.