Curs dirigit a mares i pares amb l’objectiu de mostrar el ventall de possibilitats que hi ha en acabar l’Educació Secundària Obligatòria i oferir eines i criteris per escollir un itinerari o un altre i orientar les nostres filles i fills perquè així ho puguen fer.

El nostre treball en aquesta àrea pretén dotar a les famílies d’eines i criteris a l’hora de orientar les i els adolescents en el procés de decidir quin procés formatiu és el més adient una vegada finalitzats els estudis obligatoris, tant si han obtingut el Graduat en ESO com si no han arribat a aprovar-lo.

Amb els canvis que s’estan treballant per l’actual llei d’educació LOMLOE en els currículum de l’Educació Obligatòria Secundària i en Batxiller.