O cosa que és el mateix Procrastinar, paraula que ve del llatí procrastinare  que traduït significa diferir o ajornar. En l’àmbit educatiu prendria la connotació d’hàbit o conducta tendent a dilatar tasques d’aprenentatge per a temps futurs sense planificar períodes o terminis per a la seua realització.

Si fem cas als estudis pedagògics, no hi ha dubte que és el factor sobre el qual més es pot actuar per a millorar el rendiment acadèmic. La procrastinació i un mal hàbit d’estudi serveixen per a predir l’abandó primerenc en educació. Deixar les tasques per a l’ultim moment farà que aquestes queden inacabades i inconcluses, i generen una ansietat que va creixent cada minut i produeixen sentiments d’estancament, frustració i incapacitat d’arribar a tot.

La procrastinació és més comuna entre la gent més impulsiva, propensa al perfeccionisme, aclaparada per les expectatives que tenen els altres d’ella i temorosa del fracàs. Afecta més als joves, perquè les persones solen controlar millor les nostres emocions a mesura que el cervell es desenvolupa.