Un dels majors problemes del món de les tecnologies és que les usem sense saber com funcionen i com el seu ús, abús o addicció afecta la nostra conducta i la dels nostres fills i filles, en el qual la vida de la persona jove es posa al servei de la tecnologia, i no a l’inrevés. Segons el Ministeri de Sanitat, Espanya és el país d’Europa amb major percentatge de ludópatas menors de vint anys. Aquesta realitat ha de preocupar-nos. La facilitat d’accés a aquestes plataformes, que a més tenen molts diners i saben com invertir en una publicitat que seduïsca a una població vulnerable sota una aparença lúdica i aparentment exempta de perill, crea un marc molt favorable per a l’addicció. Analitzarem aquesta realitat d’una manera crítica i l’abordarem a través de la pedagogia coeducativa en línia familiar.

Continguts:

  • Famílies i estils educatius
  • Addiccions
  • Conseqüències de l’addicció en l’àmbit familiar
  • Factors de risc
  • bases de la conducta responsable
  • Prevenció i cura