La participació de les famílies com a col·lectiu se sol vertebrar a través de l’AMPA i aquesta participació va disminuint a mesura que els fills i filles creixen, sent molt baixa en els instituts.

Foment de la Participació:

Els centres educatius són el primer escaló de la democràcia.

S’ha d’ensenyar en ells a participar: A participar s’aprén participant.

Cal crear espais per a fomentar la participació de les famílies, i sobretot, de l’alumnat.

Els centres han de ser espais oberts a la participació

En ells, s’ha de crear i fomentar el pensament crític.

  • Els drets de la infància.
  • Democràcia i escola.
  • Democràcia i ciutadania
  • L’escala de la participació.
  • L’opinió dels xiquets i xiquetes.
  • La ciutat dels xiquets i xiquetes (Francesco Tonucci)
  • La realitat de l’escola.
  • Participació significativa.