Intentem oferir a mares/pares recursos per a millorar l’atenció i concentració de les/dels filles/fills en el context familiar i acadèmic.

En l’actualitat, en el context acadèmic existeixen molts/es alumnes que tenen dificultats a l’hora  de mantenir l’atenció i la concentració , la qual cosa influeix de manera negativa en el seu nivell i adaptació curricular.

Cal tenir en compte que la concentració  depèn en gran part del grau i del tipus de motivació que tinga la/el nostra/e filla/fill. També són aspectes importants: utilitzar un espai físic adient, preparar amb antelació el que es  necessite, evitar distraccions, etc.

Es parlarà dels recursos que podem utilitzar mares/pares per a ajudar a les/als nostres filles/fills a millorar i desenvolupar la seua capacitat d’atenció.