Curs de dues sessions. Les famílies han de disposar d’un repertori d’ajudes o d’eines per a enfrontar el dia a dia a casa i poder acompanyar aquest moment quotidià que és l’estudi.

Estudiar és una activitat que es desenvolupa al llarg de totes les etapes del sistema educatiu i depén del repertori d’accions o activitats que cadascun/a tinga per a disposar en el moment d’estudiar, que aquest siga mes o menys eficient, saludable i agradable.

Objectius:

Els objectius principals a desenvolupar són:

  • Ensenyar i conscienciar sobre la utilitat de les tècniques d’estudi.
    • Millorar la comunicació familiar per a possibilitar el diàleg i crear un espai de confiança amb llibertat per a compartir les preocupacions generades pel procés educatiu.
  • Oferir estratègies a les/als xiquetes/xiquets que assisteixin a la sessió amb les/els seues/seus mares/pares, d’organització i planificació.
  • Enfortiment del sentiment de competència de mares/pares com a agents d’ajuda en els estudis de les/dels seues/seus filles/fills.

Continguts:

  • Continguts bàsics dels processos cognitius que afavoreixen/dificulten el rendiment escolar: idees irracionals, expectatives,…
  • Hàbits d’estudi
  • Tècniques d’estudi.
  • El paper com a mares/pares.

Així mateix la pàgina web ofereix l’avantatge de servir com a plataforma de contacte i nexe d’unió entre mares/pares participants en el taller, permetent la possibilitat de compartir experiències i impressions.