Nova jornada sobre mediació i famílies, curs de CEAPA