Els Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA) són hui dia una epidèmia entre els nostres joves.

La detecció precoç és fonamental per a un millor pronòstic de la malaltia. Per a poder-la detectar a temps, és fonamental que les famílies i els educadors estiguen informats adequadament sobre quins aspectes són realment importants a tindre en compte i com seguir una vegada detectem el problema a casa.

•             Diferents trastorns (Bulímia, fartada, anorèxia)

•             Efectes psicològics

•             Variables vulnerabilitat

•             Canvis de manera de pensar, sentir i actuar

•             Dieta saludable

•             Pautes de Prevenció

•             Recursos